Programma

Keynotes

Het overzicht van de overige keynote sprekers wordt binnenkort hier gepubliceerd!

 

Leony Coppens

Traumasensitief lesgeven

Kinderen die in hun vroege kindertijd meerdere stressvolle en/of traumatiserende ervaringen hebben opgedaan laten op school vaak gedrag zien dat voor leerkrachten moeilijk te begrijpen is. Ook blijven hun schoolresultaten vaak achter en kenmerkt hun schoolcarrière zich vaak door veel schoolwisselingen. Waar de leerkracht er meestal vanuit kan gaan dat de leerlingen in de klas op hem of haar vertrouwen, gaat deze vlieger bij deze kinderen vaak niet op. Dat is lastig voor de leerling en voor de leerkracht. Tegelijkertijd biedt juist de relatie tussen de leerling en de leerkracht de kans om de nieuwe herstellende ervaringen op te doen, waardoor het kind positievere verwachtingen en overtuigingen kan ontwikkelen. Leerkrachten kunnen hierdoor een ongelooflijk belangrijke rol spelen in het leven van deze kinderen.

Traumasensitief onderwijs sluit vaak al goed aan bij vaardigheden en kennis waar leerkrachten over beschikken. Tijdens een training realiseren veel leerkrachten dat ze vaak intuïtief al de juiste dingen doen. Tegelijkertijd worden ze zich er ook van bewust dat sommige manieren die bij andere kinderen goed werken bij deze kinderen een averechts effect kunnen hebben. Door meer te weten over de impact van trauma en stress kunnen leerkrachten het gedrag van de betreffende leerlingen beter begrijpen en beter begeleiden.

In de presentatie licht ik toe wat de effecten van chronische stress zijn op de ontwikkeling van de hersenen en daarmee op de mogelijkheden om mee te komen op school, zowel wat betreft het leren als wat betreft het omgaan met anderen in de school. Hierna bespreek ik de pijlers van traumasensitief onderwijs en hoe dit kinderen en leerkrachten ten goede komt.

Leony Coppens (1966) is klinisch psycholoog, gespecialiseerd in de behandeling van traumagerelateerde problemen bij kinderen. Zij is lange tijd hoofd behandeling geweest van een Top Referent Trauma Centrum. Momenteel geeft zij als vrijgevestigd klinisch psycholoog therapie, training en supervisie.

Leony Coppens publiceerde o.a. de training ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen - een training voor opvoeders’ en ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen - een praktisch handboek voor het basisonderwijs’ . Op basis van dit boek ontwikkelde Leony tevens een training die inmiddels zijn weg heeft gevonden in het Nederlandse onderwijs.


 

Eveline Crone

Breinlessen in het onderwijs

Wat motiveert jongeren om zich in te zetten voor school, sociale relaties en de maatschappij? In deze lezing benadruk de dynamische hersenontwikkeling in de leeftijdsperiode van 6-25 jaar en welke kansen dit biedt voor optimale ontwikkeling. Een van de inzichten uit de neurowetenschappen is dat de hersenen van jongeren zich asynchroon ontwikkelen, waarbij emotionele kernen extra gevoelig zijn in de adolescentie. Deze gevoeligheid gaat gepaard met een lange ontwikkeling van hersengebieden die belangrijk zijn voor cognitieve controle, perspectief nemen en afwegingen voor de toekomst. In deze lezing presenteer ik inzichten van onderzoek die kunnen bijdragen aan een beter begrip van drijfveren van jongeren, zoals de behoefte om risico’s nemen, erbij horen en het ervaren van respect, impact en autonomie. 

Eveline Crone is hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie en hoofd van de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden.Het onderzoek van Eveline Crone richt zich op de hersenontwikkeling van menselijke cognitie en gedrag van kinderen en adolescenten. Het lab focust zich vooral op de fundamentele veranderingen van hersenfuncties die gekoppeld zijn aan het kunnen anticiperen, produceren en evalueren van complexe keuzes in het dagelijks leven. Eveline en haar onderzoeksgroep publiceren regelmatig in internationale toonaangevende vakbladen. Naast haar werk in de wetenschap vertaalt Eveline haar bevindingen aan het grote publiek. In 2018 publiceerde ze een geheel vernieuwende versie van het Nederlandstalige boek 'Het puberende brein' voor een groter publiek waarvan > 100.000 exemplaren zijn verkocht.

Schoolpsychologencongres 2020
  • Locatie

   Hotel Casa Amsterdam
   Eerste Ringdijkstraat 4
   1097 BC Amsterdam

   Routebeschrijving

   Follow us

  • Onze nieuwsbrief

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net