Programma

Dagvoorzitter & keynotes

Dagvoorzitter Mirella van Minderhoutdrs. Mirella van Minderhout is orthopedagoog en onderwijskundige en startte haar loopbaan in het onderwijs als leerkracht. Vanuit een sterke drive om de kwaliteit van onderwijs voor elk kind te verbeteren en dit haalbaar te maken voor leraren, werkt zij als onderwijsadviseur bij Bureau Mind. Ze dacht mee in de ontwikkeling van boeken over HGW en HGD in het onderwijs, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van interventie LLInC rond vastgelopen leerkracht-leerling relaties en schreef publicaties over kwaliteit van onderwijs en hoe psychologen en orthopedagogen daar een bijdrage aan kunnen leveren (zie kennisbank op www.bureaumind.nl). Ze verzorgt post-academisch onderwijs voor schoolpsychologen, GZ-psychologen en NVO-OG en is supervisor. Ook is ze landelijk betrokken bij diverse projecten om vorm te geven aan passend onderwijs op scholen en in samenwerkingsverbanden.


Bram Orobio de Castro

Doen alsof of doen wat werkt?
Kunnen we meer doen tegen pesten en ander agressief gedrag op school?

Kinderen leren op school veel meer dan lezen en rekenen. De school is een kleine samenleving, waar kinderen leren hoe je met elkaar samenwerkt en samenleeft. Hoe belangrijk het is dat kinderen leren samenleven blijkt uit lange termijn onderzoek, waar kinderen die gepest werden, eenzaam waren of juist gepest hebben, als volwassenen meer kans hebben op sociale en maatschappelijke problemen en (mentale) gezondheidsklachten, met alle kosten van dien.
 
Leren samenleven op school gaat niet vanzelf, en lukt op sommige scholen veel beter dan op andere scholen. Veel leerlingen, leerkrachten en ouders zijn dan ook op zoek naar manieren om sociaal gedrag op school te bevorderen en sociale problemen als uitsluiting, eenzaamheid, pesten en agressie te voorkomen.

Tussen de vele initiatieven en projecten op dit gebied is het echter niet makkelijk te weten wat werkelijk helpt. Hoe voorkomen we daadwerkelijk problemen? Hoe voorkomen we dat we dingen doen die weliswaar goed voelen of leuk zijn, maar niet echt resultaat hebben? En is de context waarbinnen wij ons best doen om kinderen sociaal gedrag te leren daar wel geschikt voor? Of is de druk op kinderen, leerkrachten en hulpverlening veelal te groot om effectief problemen te kunnen voorkomen?

De afgelopen jaren is hier in Nederland en internationaal veel over geleerd: We weten dat sociaal gedrag bevorderd kan worden en dat pesten en gedragsproblemen enigszins voorkomen en verminderd kunnen worden. We weten dat dit verbeterd welzijn, gezondheidswinst en kostenbesparingen oplevert. We weten hoe belangrijk het is om leerlingen zelf aan te laten geven wat voor hen werkt. We weten steeds beter wat niet werkt (en dat het toch moeilijk blijkt daar dan mee te stoppen). En last but not least: we weten hoe complicerend de invloeden kunnen zijn van maatschappelijke factoren buiten school…

In deze lezing ga ik na welke kennis wij als leerlingen, leerkrachten, ouders,  hulpverleners en beleidsmakers beschikbaar hebben om de sociale ontwikkeling van kinderen te bevorderen en sociale problemen te voorkomen. Daarbij wordt aandacht besteed aan aanpakken met complete klassen en scholen, aan gerichte aanpakken voor individuele leerlingen met sociale problemen, en aan de noodzaak de maatschappelijke voorwaarden te verbeteren om daadwerkelijk effectief te kunnen werken op school.

Prof.dr. Bram Orobio de Castro (1970) is sinds 2019 hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en was daarvoor sinds 2007 hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit Utrecht. Met zijn groepen onderzoekt hij ontwikkeling, preventie en effectieve behandeling van agressief en regelovertredend gedrag. Op basis van hun onderzoek naar sociale waarneming door kinderen met gedragsproblemen en sociale relaties in gezinnen en klassen werden effectief gebleken aanpakken voor kinderen, scholen en ouders ontwikkeld en geimplementeerd. Bram is tevens voorzitter van de erkenningscommissie psychosociale interventies van de databank jeugdinterventies, van het consortium ExtrAct voor effectieve behandeling van gedragsproblemen (ZonMW) en hoofdonderzoeker van ‘Wat Werkt Tegen Pesten?’ (NRO) een nationale evaluatie van programma’s tegen pesten op school.


 

Leony Coppens

Traumasensitief lesgeven

Kinderen die in hun vroege kindertijd meerdere stressvolle en/of traumatiserende ervaringen hebben opgedaan laten op school vaak gedrag zien dat voor leerkrachten moeilijk te begrijpen is. Ook blijven hun schoolresultaten vaak achter en kenmerkt hun schoolcarrière zich vaak door veel schoolwisselingen. Waar de leerkracht er meestal vanuit kan gaan dat de leerlingen in de klas op hem of haar vertrouwen, gaat deze vlieger bij deze kinderen vaak niet op. Dat is lastig voor de leerling en voor de leerkracht. Tegelijkertijd biedt juist de relatie tussen de leerling en de leerkracht de kans om de nieuwe herstellende ervaringen op te doen, waardoor het kind positievere verwachtingen en overtuigingen kan ontwikkelen. Leerkrachten kunnen hierdoor een ongelooflijk belangrijke rol spelen in het leven van deze kinderen.

Traumasensitief onderwijs sluit vaak al goed aan bij vaardigheden en kennis waar leerkrachten over beschikken. Tijdens een training realiseren veel leerkrachten dat ze vaak intuïtief al de juiste dingen doen. Tegelijkertijd worden ze zich er ook van bewust dat sommige manieren die bij andere kinderen goed werken bij deze kinderen een averechts effect kunnen hebben. Door meer te weten over de impact van trauma en stress kunnen leerkrachten het gedrag van de betreffende leerlingen beter begrijpen en beter begeleiden.

In de presentatie licht ik toe wat de effecten van chronische stress zijn op de ontwikkeling van de hersenen en daarmee op de mogelijkheden om mee te komen op school, zowel wat betreft het leren als wat betreft het omgaan met anderen in de school. Hierna bespreek ik de pijlers van traumasensitief onderwijs en hoe dit kinderen en leerkrachten ten goede komt.

Leony Coppens (1966) is klinisch psycholoog, gespecialiseerd in de behandeling van traumagerelateerde problemen bij kinderen. Zij is lange tijd hoofd behandeling geweest van een Top Referent Trauma Centrum. Momenteel geeft zij als vrijgevestigd klinisch psycholoog therapie, training en supervisie.

Leony Coppens publiceerde o.a. de training ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen - een training voor opvoeders’ en ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen - een praktisch handboek voor het basisonderwijs’ . Op basis van dit boek ontwikkelde Leony tevens een training die inmiddels zijn weg heeft gevonden in het Nederlandse onderwijs.


 

Eveline Crone

Breinlessen in het onderwijs

Wat motiveert jongeren om zich in te zetten voor school, sociale relaties en de maatschappij? In deze lezing benadruk de dynamische hersenontwikkeling in de leeftijdsperiode van 6-25 jaar en welke kansen dit biedt voor optimale ontwikkeling. Een van de inzichten uit de neurowetenschappen is dat de hersenen van jongeren zich asynchroon ontwikkelen, waarbij emotionele kernen extra gevoelig zijn in de adolescentie. Deze gevoeligheid gaat gepaard met een lange ontwikkeling van hersengebieden die belangrijk zijn voor cognitieve controle, perspectief nemen en afwegingen voor de toekomst. In deze lezing presenteer ik inzichten van onderzoek die kunnen bijdragen aan een beter begrip van drijfveren van jongeren, zoals de behoefte om risico’s nemen, erbij horen en het ervaren van respect, impact en autonomie. 

Eveline Crone is hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie en hoofd van de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden. Het onderzoek van Eveline Crone richt zich op de hersenontwikkeling van menselijke cognitie en gedrag van kinderen en adolescenten. Het lab focust zich vooral op de fundamentele veranderingen van hersenfuncties die gekoppeld zijn aan het kunnen anticiperen, produceren en evalueren van complexe keuzes in het dagelijks leven. Eveline en haar onderzoeksgroep publiceren regelmatig in internationale toonaangevende vakbladen. Naast haar werk in de wetenschap vertaalt Eveline haar bevindingen aan het grote publiek. In 2018 publiceerde ze een geheel vernieuwende versie van het Nederlandstalige boek 'Het puberende brein' voor een groter publiek waarvan > 100.000 exemplaren zijn verkocht. 

Iva Bicanic

Hoe school het verschil kan maken voor slachtoffers van seksueel misbruik

Seksueel misbruik is nog steeds een onderbelicht probleem, ook al is er onomstotelijk bewijs voor de omvang en impact ervan. Je kunt er psychisch en lichamelijk hartstikke ziek van worden. 1 op de 3 misbruikte mannen en 1 op de 4 misbruikte vrouwen heeft dit nooit aan iemand verteld. De mensen die wel onthullen, doen dat vaak pas als volwassene. Dat betekent dat er nu veel misbruikte kinderen met een geheim rondlopen. En dat is zorgelijk, omdat de helft van hen zonder hulp opnieuw misbruik gaat meemaken. De lezing gaat verder in op deze ongemakkelijke feiten, maar biedt ook perspectief over wat de rol van school kan betekenen in de disclosure van misbruik en de weg naar effectieve hulp.

Dr. Iva Bicanic is klinisch psycholoog en coördinator van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht. Vanaf 1997 werkt zij met kinderen, jongeren en jong-volwassenen die seksueel trauma hebben meegemaakt. Als co-auteur werkte zij mee aan de Horizon en STEPS methodiek voor de behandeling van de gevolgen van seksueel trauma voor resp. kinderen en adolescenten. Tevens is zij landelijk coördinator van het multidisciplinaire Centrum Seksueel Geweld. In maart 2014 is zij gepromoveerd op het onderwerp ‘psychological and biological correlates of adolescence rape‘.

Schoolpsychologencongres 2020
  • Locatie

   Hotel Casa Amsterdam
   Eerste Ringdijkstraat 4
   1097 BC Amsterdam

   Routebeschrijving

   Follow us

  • Onze nieuwsbrief

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net