Programma

Keynotes

Op het programma van het congres staan vier keynote sprekers. Jelle Jolles, hoogleraar Neuropsychologie e.m. aan Vrije Universiteit, vertelt Over leren, executief functioneren en schools presteren. Marcel Schmeier is onderwijsadviseur, auteur en bevoegd leerkracht basisonderwijs en neemt je mee in de wereld van Effectief rekenonderwijs op de basisschool. Karine Verschueren, hoogleraar schoolpsychologie aan de KU Leuven spreekt over Een veilig klasklimaat als basis voor het leren. Paul Kirschner, Universiteitshoogleraar en Hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit geeft je, aan het einde van de dag, stof tot nadenken. Zijn keynote gaat over het ontstaan en bestaan van onderwijsmythes. Wat moeten schoolpsychologen hierover weten, om iets daaraan te kunnen doen?

Naast de presentaties van de keynote sprekers is er een gevarieerd programma aan parallelle workshops en presentaties door Anja Rosner, Evelien Dirks, Katrien Struyven, Mirella van Minderhout en Ruurd Adrian.


Jelle Jolles

Over leren, executief functioneren
en schools presteren

Hoe komt het dat intelligente leerlingen soms zo slecht presteren op school? Waarom maken veel jongeren van die domme keuzen? Hoe zit het met onderpresteren en met de invloed van welbevinden en stress? Er zijn individuele verschillen tussen jeugdigen omdat hun neuropsychologische vaardigheden zich nog ontwikkelen tot ver na het 20ste jaar. Hun brein is nog ‘werk in uitvoering’ en de breinrijping is afhankelijk van de omgeving: ‘context shapes the brain'. Jongeren hebben de feedback, sturing en inspiratie uit de omgeving nodig om zich optimaal te ontplooien. Daarmee doen ze de ervaringen op die nodig zijn om zich een goede positie in de samenleving te verwerven. In deze keynote wordt inzicht gegeven in de neuropsychologische ontwikkeling vanaf bovenbouw basisschool tot einde van de tienertijd. Vijf groepen executieve functies worden besproken die essentieel zijn voor optimaal leergedrag maar ook voor de persoonlijke groei die nodig is om te komen tot talentontplooiing: met handvatten voor interventie door de schoolpsycholoog. Een lans wordt gebroken voor het vergroten/intensiveren van de gedragswetenschappelijke bijdrage in het onderwijs.

Jelle Jolles is hoogleraar Neuropsychologie e.m. aan Vrije Universiteit, oprichter van het Centrum Brein & Leren en auteur van onder meer het boek ‘Het tienerbrein’ (2016). Zijn activiteiten richten zich op de relatie tussen leren, brein en ontplooiing bij kinderen en adolescenten en hij pleit voor een actieve dialoog tussen academia en de onderwijspraktijk met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Nadere info: www.jellejolles.nl


 

Marcel Schmeier

Effectief rekenonderwijs op de basisschool

Met de invoering van het realistisch rekenen heeft er de afgelopen twintig jaar een wijziging plaatsgevonden in de rekendidactiek. Kinderen leren geen vaste oplossingsprocedures meer, maar moeten zelf ontdekken hoe ze een som kunnen oplossen of kunnen kiezen uit verschillende manieren. Rekenboeken bevatten minder kale sommen, maar vooral veel verhaaltjes en plaatjes. Maar wat zegt de wetenschap over effectief rekenonderwijs? En wat is uw rekenvisie? In deze lezing wordt u geprikkeld om hierover na te denken.

Marcel Schmeier is onderwijsadviseur, auteur en bevoegd leerkracht basisonderwijs. Hij heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het speciaal en regulier basisonderwijs. Hij weet als geen ander de theorie op een inspirerende wijze te vertalen naar de dagelijkse praktijk in de klas: “Werken aan onderwijskwaliteit doe je door het primaire proces te verbeteren: het lesgeven, en dan met name de instructie.” Marcel is bekend van de onderwijsbestseller ‘Expliciete Directe Instructie: tips en technieken voor een goede les’ en ‘Effectief rekenonderwijs op de basisschool’.


 

Karine Verschueren

Een veilig klasklimaat als basis voor het leren

Vaak wordt aangenomen dat leerlingen meer betrokken zijn bij het leren en betere resultaten behalen wanneer zij de klas en de band met hun leerkracht als veilig ervaren. Maar is dit wel zo? En waarom is het niet evident voor leraren om die veilige haven en basis voor elk kind te bieden? Welke andere dimensies van klasklimaat doen ertoe? Op deze en andere vragen gaan we in deze lezing in.

Karine Verschueren is hoogleraar schoolpsychologie aan de KU Leuven en coördinator van de onderzoekseenheid Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context. Zij doet onderzoek naar de rol van leerkracht-kind en peerrelaties voor de schoolse en psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren, zowel in de algemene populatie als in bijzondere doelgroepen (o.m. leerlingen met ernstige gedrags- en emotionele problemen, cognitief sterke leerlingen). Zij is betrokken bij de opleiding van masters in de schoolpsychologie aan de KU Leuven.


Paul Kirschner

Onderwijsmythes: Wat schoolpsychologen
hierover moeten weten om iets daaraan te
kunnen doen

Mark Twain zei ooit: “In religie en de politiek, komen de meningen en overtuigingen van mensen vooral uit de tweede hand en worden van anderen overgenomen zonder inspectie”. Helaas lijkt dit ook het geval als het over leren gaat. Onderwijskundigen, -technologen en -psychologen, innovatoren en hervormers van leren en leeromgevingen, politici, bestuurders, en adviseurs staan allemaal in de rij om te laten zien hoe innoverend en vooruitstrevend zij (kunnen) zijn. Zij roepen van alles en kopen en implementeren naar hartenlust gebaseerd niet op goede wetenschap, maar vooral op basis van geloof, filosofie en/of een aantal hardnekkige broodje aap verhalen. Gevolg hiervan is slecht onderwijs, innovatiemoeheid en ontevreden mensen (docenten, ouders/verzorgers, leerlingen/studenten).

Deze presentatie zal goed kijken (dat wil zeggen vanuit de wetenschap) naar een aantal broodje aap verhalen zoals dat de mens kan multitasken, dat wij digital natives / homo zappiën zijn geworden, dat het overdragen van kennis niet nodig is omdat het “allemaal op internet staat”, enzovoorts die als lopende vuur door de maatschappij zich verspreiden, ook door mensen die het beter (zouden) moeten weten.

Paul Kirschner is Universiteitshoogleraar en Hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit en Visiting Professor of Education aan de University of Oulu, Finland. Hij is Fellow of the American Educational Research Association, de International Society for the Learning Sciences en de Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Science. Hij is medeauteur van Jongens zijn slimmer dan meisje XL over 35 onderwijsmythes alsmede de binnenkort te verschijnen boeken Juffen zijn toffer dan meesters over nog meer onderwijsmythes en Op de schouders van reuzen over 24 kernartikelen uit de onderwijspsychologie voor leerkrachten in het PO. Paul Kirschner is uitgesproken kritisch over hypes in het onderwijs:
Profiel: http://www.ou.nl/profiel/pki
Blog: https://onderzoekonderwijs.net/author/paulkkirschner/


Mirella van Minderhout

‘ervaringen’, ‘uitdagingen’, ’Hoe passend is uw
handelen als Schoolpsycholoog, binnen
passend onderwijs?’

Mirella van Minderhout is orthopedagoog en onderwijskundige en startte haar loopbaan in het onderwijs als leerkracht. Vanuit een sterke drive om de kwaliteit van onderwijs voor elk kind te verbeteren en dit haalbaar te maken voor leraren, werkt zij als onderwijsadviseur bij Bureau Mind. Ze dacht mee in de ontwikkeling van boeken over HGW en HGD in het onderwijs, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van interventies rond vastgelopen leerkracht-leerling relaties en schreef publicaties over kwaliteit van onderwijs en hoe psychologen en orthopedagogen daar een bijdrage aan kunnen leveren. Ze verzorgt post-academisch onderwijs voor schoolpsychologen, GZ-psychologen en NVO-OG en is supervisor. Ook is ze landelijk betrokken bij diverse projecten om vorm te geven aan passend onderwijs op scholen en in samenwerkingsverbanden.

Schoolpsychologencongres 2019
  • Locatie

   Hotel Casa Amsterdam
   Eerste Ringdijkstraat 4
   1097 BC Amsterdam

   Routebeschrijving

   Follow us

  • Onze nieuwsbrief

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net