Programma

Parallelsessies

Op het programma van het congres staan vier keynote sprekers. Jelle Jolles, hoogleraar Neuropsychologie e.m. aan Vrije Universiteit, vertelt Over leren, executief functioneren en schools presteren. Marcel Schmeier is onderwijsadviseur, auteur en bevoegd leerkracht basisonderwijs en neemt je mee in de wereld van Effectief rekenonderwijs op de basisschool. Karine Verschueren, hoogleraar schoolpsychologie aan de KU Leuven spreekt over Een veilig klasklimaat als basis voor het leren. Paul Kirschner, Universiteitshoogleraar en Hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit geeft je, aan het einde van de dag, stof tot nadenken. Zijn keynote gaat over het ontstaan en bestaan van onderwijsmythes. Wat moeten schoolpsychologen hierover weten, om iets daaraan te kunnen doen?

Naast de presentaties van de keynote sprekers is er een gevarieerd programma aan parallelle workshops en presentaties door Anja Rosner, Evelien Dirks, Katrien Struyven, Mirella van Minderhout & Helma Koomen en Ruurd Adrian.

 


Anja Rosner

Intake mbo: de ideale startmeting voor leren en ondersteuning?

In deze workshop wordt het belang van de intake in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) onder de loep genomen. We bekijken de (on)mogelijkheden van de loopbaangerichte intake met behulp van instrumenten als startpunt voor leren en ondersteuning.  Wat is de uitdaging in het mbo voor psychologen en  intake-teams? Hoe kan de informatie uit de intake het leren en de studieloopbaanbegeleiding ondersteunen?

Anja Rosner werkt sinds april 2017 bij NOA als Psycholoog NIP / adviseur. NOA is een psychologisch advies- en onderzoeksbureau dat nauw samenwerkt met de Vrije Universiteit Amsterdam. Bij NOA werkt Anja Rosner binnen de sector onderwijs voornamelijk voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Zij is accountmanager voor een groot aantal mbo-instellingen in heel Nederland, en adviseert intake-teams en loopbaanbegeleiders. Daarnaast geeft zij testtrainingen en intervisie,  en ontwikkelt nieuwe diensten en testproducten.

Na haar studie Ontwikkelingspsychologie en Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam is Anja haar carrière in het bedrijfsleven en onderwijs begonnen. Daarna is zij enkele jaren als psycholoog werkzaam geweest bij een poliklinisch revalidatiecentrum en in haar eigen praktijk ROSNER begeleiding. Zij heeft zich intussen verder geschoold in integratieve coaching & counseling, stresscounseling, systemisch coachen en traumaverwerking (EMDR). De rode draad in haar loopbaan is begeleiding en ontwikkeling. De aanpak van Anja Rosner is een weerspiegeling van haar loopbaan: breed georiënteerd, gepassioneerd en zij  gaat graag de diepte in zonder het gehele plaatje uit het oog te verliezen.


Evelien Dirks

Klaar voor de start?
De sociaal-emotionele en cognitieve start van kinderen met een auditieve of communicatie beperking in het basisonderwijs.

Hoe starten dove en slechthorende kinderen en kinderen met TOS in het basisonderwijs? Beschikken ze over de juiste sociale vaardigheden om sociale interacties met leeftijdgenootjes aan te gaan? Hoe zit het met hun executieve functies? Wat moet de schoolpsycholoog weten over de ontwikkeling van deze kinderen en wat kan zij doen om deze ontwikkeling te stimuleren? In deze presentatie zal een overzicht gegeven worden van recent onderzoek naar de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen met een auditieve of communicatie beperking. Daarnaast zal ingegaan worden op emotieweb, een screeningsinstrument bestaande uit verschillende taken, oudervragenlijsten en zelfrapportage-vragenlijsten die gezamenlijk een beeld geven van het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen tussen de 1 en 15 jaar oud.

Ontwikkelingspsychologe Evelien Dirks is als senior onderzoeker werkzaam bij de NSDSK. Haar onderzoek richt zicht op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen met een auditieve of communicatieve beperking. Daarnaast ontwikkelt zij methodieken, cursussen voor ouders, boeken, apps en films gericht op deze doelgroep.


Katrien Struyven

Binnenklasdifferentiatie: Ieders leer-kracht realiseren.

'Ieders leer-kracht’ is een woordspeling die verwijst naar het doel van binnenklasdifferentiatie, met name: iedere leerling engageren tot krachtig leren. De leer-kracht is daarbij een sleutelfiguur. Tijdens de workshop komen inspirerende voorbeelden aan bod en worden enkele mythes over binnenklasdifferentiatie doorheen de sessie ontkracht. Geleidelijk wordt het BKD-leer-kracht model zichtbaar, dat een kijkwijzer vormt voor de filosofie en praktijk van binnenklasdifferentiatie in de klas. Tijdens de workshop worden theorie en praktijk continu verbonden met elkaar.

Katrien Struyven is onderwijskundig pedagoog en als hoofddocent verbonden aan de Universiteit Hasselt – School voor Educatieve Studies en aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoek focust zich op didactische thema’s zoals binnenklasdifferentiatie, activerende didactiek, peer assisted learning en brede vormen van evaluatie. Ze geeft les aan toekomstige leraren en aan  studenten Agogische Wetenschappen, Onderwijskunde en Educational Sciences. Ze is betrokken in verschillende wetenschappelijke en praktijkgerichte projecten en geeft nascholingen over didactische thema’s met het doel om leren te maximaliseren in het basis-, secundair en hoger onderwijs.


Mirella van Minderhout & Helma Koomen

LLInC Interventie om Leerkracht leerling interactie te verbeteren

Met de meeste kinderen bouw je als leerkracht als vanzelfsprekend een goede relatie op. Maar met sommige kinderen gaat dit minder soepel: er zijn vooral negatieve interacties en weinig momenten van warmte. Dit heeft negatieve consequenties voor een leerling t.a.v. zowel welbevinden en de sociaal emotionele ontwikkeling als de leerprestaties, maar ook het belang van een goede relatie met leerlingen voor het gevoel van self-efficacy van de leerkracht, wordt meestal onderschat. Leerkracht-Leerling Interactie Coaching kan je helpen de negatieve interacties positief te beïnvloeden. Dit is een interventie die tot doel heeft de leerkracht aan te zetten tot reflectie over verschillende aspecten van de leerkracht-kind relatie. Waardoor het handelen van de leerkracht positief wordt beïnvloed naar deze leerling en naar meerdere leerlingen in de groep. In deze parallel sessie geven we een toelichting op de interventie en we destilleren een aantal gespreks(technieken) die u aan het einde van de workshop mee kunt nemen in uw gesprekken met leerkrachten die moeite hebben bepaalde interacties met leerlingen.

Mirella van Minderhout is orthopedagoog en onderwijskundige en startte haar loopbaan in het onderwijs als leerkracht. Vanuit een sterke drive om de kwaliteit van onderwijs voor elk kind te verbeteren en dit haalbaar te maken voor leraren, werkt zij als onderwijsadviseur bij Bureau Mind. Ze dacht mee in de ontwikkeling van boeken over HGW en HGD in het onderwijs, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van interventies rond vastgelopen leerkracht-leerling relaties en schreef publicaties over kwaliteit van onderwijs en hoe psychologen en orthopedagogen daar een bijdrage aan kunnen leveren. Ze verzorgt post-academisch onderwijs voor schoolpsychologen, GZ-psychologen en NVO-OG en is supervisor. Ook is ze landelijk betrokken bij diverse projecten om vorm te geven aan passend onderwijs op scholen en in samenwerkingsverbanden.

Helma Koomen heeft orthopedagogiek en onderwijskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit en is aan dezelfde universiteit gepromoveerd in de Ontwikkelingspsychologie. Zij is als universitair hoofddocent werkzaam aan de Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, waar zij onder meer onderwijs verzorgt op het gebied van onderwijsleerproblemen, diagnostiek en interventie in de Bachelor Pedagogiek en Master Orthopedagogiek. Haar onderzoek gaat over de rol die interpersoonlijke relaties tussen leerlingen en leraar spelen in het sociaal-emotioneel functioneren en schools presteren van (zorg)leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs. Zij richt zich op de impact van deze relaties op het welbevinden en professioneel functioneren van leraren. Zij besteedt tevens aandacht aan het in kaart brengen en beïnvloeden van de leerling-leraar relatie en is daarmee mede-grondlegger van de interventie LLInC. Helma is betrokken bij effect studies en onderzoek van deze interventies.


Ruurd Adrian

Van oppervlakkig naar verdiepend leren, m.b.v. de solo taxanomie en de leeruitdaging

Hoe kan je leerlingen op een dieper niveau laten leren? Wat kan jij als ib'er of leraar dan doen? Welke vragen stel je dan? En hoe kan ik leerlingen hier zelf ook inzicht in geven? Of zoals James Nottingham zegt: “het geeft niet wat leerlingen leren maar hoe leerlingen leren”. Deze en meer van deze vragen staan centraal in deze workshop.

Ruurd Adrian is onderwijsadviseur bij HCO en Bazalt. Verder is hij adviseur op po en vo scholen o.a. op het gebied van professionele leergemeenschappen, formatieve assessment, leren zichtbaar maken, coaching, oplossingsgericht werken, feedback etc.


 

Schoolpsychologencongres 2019
  • Locatie

   Hotel Casa Amsterdam
   Eerste Ringdijkstraat 4
   1097 BC Amsterdam

   Routebeschrijving

   Follow us

  • Onze nieuwsbrief

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net